Dotační projekty

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FARMĚ U SLUNÍČEK

SE USKUTEČNIL DNE 15.9. 2017 v 15 hodin v HEŘMANOVĚ č.p. 38

FARMA NÁVŠTĚVNÍKŮM NABÍDLA OBČERSTVENÍ A POSEZENÍ, MOŽNOST PROHLÍDKY FARMY, PŘEDVEDENÍ NOVÝCH STROJŮ, UKÁZKU ZVÍŘAT CHOVANÝCH NA FARMĚ, BESEDU O EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ, VOŽENÍ DĚTÍ NA KONÍCH, MAZLENÍ S KŮZLÁTKY …….